Siasat Setan Agar Manusia Disibukkan dalam Dosa Tanpa Disadari

Siasat Setan Agar Manusia Disibukkan dalam Dosa Tanpa Disadari
Ilustrasi/NetLANGKAH pertama: Diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasul-Nya.

Langkah kedua: Diajak pada amalan yang tidak ada tuntunan.

Langkah ketiga: Diajak pada dosa besar (al-kabair).


Langkah keempat: Diajak dalam dosa kecil (ash-shaghair).

Langkah kelima: Disibukkan dengan perkara mubah (yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya).

Langkah keenam: Disibukkan dalam amalan yang kurang afdhal, padahal ada amalan yang lebih afdhal.

Doa Agar Jiwa Diberikan Ketakwaan dan Senantiasa Dibersihkan

ALLOHUMMA AATI NAFSII TAQWAAHA WA ZAKKIHAA, ANTA KHOIRU MAN ZAKKAHAA, ANTA WALIYYUHAA WA MAWLAHAA

"Ya Allah, berilah jiwa ini ketakwaannya, bersihkanlah dia, Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah wali dan maula (pelindung)-nya." (HR. Muslim, no. 2722)

Hanya Allah yang beri taufik dan hidayah untuk baik dan bersihnya jiwa. [Muhammad Abduh Tuasikal]