Tips Ikhlas: Memiliki Amal Tersembunyi

Tips Ikhlas: Memiliki Amal TersembunyiMENGERJAKAN amal shaleh adalah perkara yang baik dan terpuji. Begitu juga amal mubah yang diniatkan dalam rangka beribadah atau menopang ibadah kepada Allah, pun sesuatu yang baik dan terpuji. Dalam keseharian tentunya kita kerap mengerjakan di antara keduanya. Ada yang termasuk rutinitas, ada pula yang bukan rutinitas.

Setiap amal yang kita kerjakan seringkali disaksikan seseorang atau pun banyak orang. Seperti misal shalat berjamaah di masjid yang merupakan perkara yang memang sangat kasat mata. Atau ibadah haji dimana kita bertemu dengan banyak orang di tanah suci. Semua hampir kita tidak melaksanakan melainkan ada orang yang mengetahuinya.

Apakah amal-amal yang kita laksanakan dan terlihat oleh orang atau banyak orang artinya tidak ikhlas? Tentu tidak demikian. Ikhlas adalah perkara hati. Seseorang beramal dengan benar dan seseorang hanya berharap balasan Allah di akhirat kelak. Itulah ikhlas.

Namun ketahuilah salah satu cara agar kita dapat ikhlas, adalah dengan melakukan amal yang tiada seorang pun mengetahuinya melainkan diri kita sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Hendaknya dalam hidup kita, ada satu saja amalan yang demikian. Dan itu sangatlah mungkin. Misalnya dalam bentuk puasa sunnah. Seseorang tidak akan diketahui sedang berpuasa melainkan bila ia berterus terang. Atau shalat malam. Sebab shalat malam dikerjakan pada saat orang lain sedang lelap tidur.

Az Zubair bin al Awwam radliyallahu anhu berkata, "Barangsiapa yang mampu menyembunyikan amal shalihnya, maka lakukanlah". Sedangkan Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Sembunyikanlan amal kebaikanmu, sebagaimana engkau menyembungikan amalan kejelekanmu". Dan AlFudhail bin Iyadh pernah mengakatakan, "Sebaik-baik ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak ditampakkan di hadapan manusia".

Maka dari itu memiliki satu-dua atau kalau bisa beberapa amalan tersembunyi, akan membantu pelakunya menjadi seorang yang ikhlas. Semakin banyak amal shalih yang tersembunyi dari orang lain, maka InsyaAllah semakin baik bagi pelakunya.

Allahu Alam.